Oppdatert: Skyteforbud pga brannfare

Justering av forbudet-fortsatt begrensninger

OPPDATERT VIKTIG INFO:

Brannvesenet har gitt mulighet til å åpne for skyting på LB med følgende restriksjoner:

  • Ammunisjonen som benyttes skal ikke kunne avgi gnist i møte med stein eller andre flater.
  • Det skal være vann tilgjengelig for hurtig å kunne gjøre en slokkeinnsats i området rundt vollene/skyteskivene.
  • Instruktører og deltagere må være bevisstgjort den store skogbrannfaren. Bevisstgjøring omkring tiltak må gis deltagerne ved oppmøte.
  • Vollene skal overvåkes i 1 time i etterkant av at siste skudd er avfyrt.
  • Grunneier må informeres og gi sitt samtykke.
  • Brannvesenet varsles umiddelbart på tlf 110 ved eventuell antennelse av vegetasjon.

 

Ved stevner o.l. bes det spesielt tas hensyn til røyking og annen aktivitet som kan forårsake skogbrann.

 

Vi minner om at den enkelte klubb er ansvarlig for:

  • å vurdere forholdene fortløpende og innføre egne restriksjoner/forbud etter behov
  • all aktivitet og eventuelle konsekvenser som følge av dette

Dette medfører at NOP åpner for skyting på 25 meteren og feltbane 1 under følgende forutsetninger:

- STÅL ammunisjon SKAL IKKE benyttes (les primært forsvarets ammunisjon)

- STÅL MÅL SKAL IKKE benyttes (selv om bly-ammunisjon ikke lager gnister)

SKYTING:

- All skyting i mot vollene som har sand (25 meter, rett fram på feltbane 1) kan gjennomføres mot pappskiver. Skyting mot sidene hvor det er stein ol, kan i teorien skape gnist, og er derfor ikke tillatt.

Før skyting iverksettes er den enkelte skytter ansvarlig for at det er lagt frem slange frem til vollen det skytes mot.  Husk at vollene skal overvåkes i 1 time etter endt skyting.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift