INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2018

I henhold til klubbens lover skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Årsmøtet for 2018 er berammet til: Onsdag 14. Februar 2018 klokken 19:00 i OSS-Hytta på Løvenskiold.

Dagsorden ifølge NOP`s lover §9:

  1. Årsmelding for 2017
  2. Regnskap for 2017 i revidert stand
  3. Budsjett for 2018
  4. Fastsettelse av kontingent for 2018
  5. Valg

Møtet avsluttes med premieutdeling for sesongen 2017 og sosialt samvær.

For lettere å kunne beregne behov for servering ber vi om at en melder seg på årsmøtet, ved epost til styret@nop.no eller direkte til et styremedlem.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift