Norske Officerers Pistolklub

Svartkrutt

Svartkrutt

Svartkruttskyting er en idrettsgren i fremgang både i Norge og over hele verden ellers. Presisjonen er meget bra i de fleste svartkruttvåpen, men det kan ta lang tid å komme frem til en riktig ladning, med rett kule. Ofte kan svarkruttvåpen være like presise som moderne våpen som bruker røyksvakt krutt. 

Svartkruttvåpen har heller ikke den voldsomme rekylen man skulle tro når man ser all røyken og flammene som kommer når man skyter. Å skyte med svartkruttvåpen er gøy. 

Svartkruttskyting er skyteformen for oss som liker røyk, flammer og lukten av krutt. Vi benytter hovedsakelig perkusjonsrevolvere. Disse er replika av våpen fra perioden rundt den amerikanske borgerkrig. Dette er en morsom og billig skyteform. 

For e-post adresser se Kontakt oss

 

Norges Svartkruttunion

Norges Svartkruttunion (NSU) ble stiftet i 1983, med det formål å samordne og ivareta svartkruttskytternes interesser og være et nasjonalt og internasjonalt kontaktorgan. 1993 ble Norsk Svartkruttunion godkjent som forbund av JD. NSU er tilknyttet Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC) og Muzzle Loaders Associations Scandinavian Committee (MLASC). MLAIC ble stiftet i 1971. 

Det skytes etter MLAICs reglement på de organiserte stevnene. Det arrangeres norgesmesterskap i skive og langhold hvert år, og i tillegg stilles det landslag til verdensmesterskap og europamesterskap. NSU har ca. 1000 medlemmer. 

NSUs medlemsblad Muskedunderen kommer ut fire ganger i året. I dette bladet skriver medlemmene artikler om våpenhistorie, og i tillegg til informasjon fra forbundet, innbydelser til stevner og annen relevant forbundsinformasjon. Muskedunderen tar gjerne imot bidrag, også fra ikke-medlemmer. 

Formål NSU

  • Som sentralorganisasjon for skyting med svartkruttvåpen organisere og lede arbeidet for svartkruttskytingens fremme. 
  • Ta vare på norsk våpenhistorie og skyting etter gammelt mønster og samle de interesserte til sosiale sammenkomster. 
  • Standardisere skyteprogram og våpenklasser på nasjonalt plan og fremme konkurranseskyting med svartkruttvåpen etter MLAICs regelverk og ånd. 
  • Representere norsk skyting med svartkruttvåpen internasjonalt samt være bindeledd og kontaktorgan for MLAIC og andre internasjonale organisasjoner. 

      http://norsksvartkruttunion.no/

 

Svartkruttets opprinnelse 

Kruttet man bruker er altså svartkrutt, som er en mekanisk blanding av ca. 15% svovel, 10% trekull og 75% salpeter. Svartkruttets nøyaktige opprinnelse er ikke kjent, men svartkruttets sammensetning var kjent i Kina på 1000-tallet. Hvordan kunnskapen kom til Europa er ukjent, men det er mulig at den ble kjent gjennom handel med arabere, eller at Marco Polo tok oppskriften med seg hjem fra sin berømte reise til Kina i 1271-91. 

En annen mulighet er at svartkruttet ble gjenoppfunnet i Europa. I en slik sammenheng kan navn som Roger Backon og Berthold Schwarz nevnes. Sistnevnt var en munk i Freiburg i Tyskland, og det etter ham svartkrutt eller "Schwarzpulver" er blitt oppkalt. Ikke etter fargen på pulveret eller alt klinet det lager når man skyter med det. Andre kilder indikerer at Backon fikk oppskriften på svartkrutt fra Kina i 1247. 

Kineserne brukte svartkrutt til fyrverkeri, men på et eller annet tidspunkt oppdaget noen at man kunne skyte prosjektiler ved å bruke et rør der den ene enden var tett, og dermed var utviklingen av skytevåpen i gang. Nøyaktig når slike skytevåpen ble oppfunnet vet man ikke sikkert, men man vet at det fantes skytevåpen i Europa tidlig på 1300-tallet, og på midten av 1300-tallet var de ganske vanlige i Europa. Det tidligste kjente bilde av et kruttdrevet skytevåpen er en tegning av et våpen laget for Kong Edward den 3. i England i 1326. 

 

Svartkruttvåpen
Svartkruttpistoler
Enkeltskuddspistoler hører til de eldste våpnene som ble laget. Pistoler med luntelås eller flintlås er ganske krevende å skyte med da det tar en hvis tid fra man trekker i avtrekkeren til kruttet er antent og kula skutt ut. 

Perkusjonsrevolvere
Perkusjonsrevolvere er vel den typen håndvåpen det skytes mest med når det gjelder svartkrutt i Norge og NSU. Den største klassen er Mariette, der man skyter med moderne replika av de gamle revolverne. 

Patronrevolvere
Enhetspatronen ble oppfunnet mot slutten av svartkruttets glansdager like før det moderne røyksvake kruttet ble oppfunnet. 

Perkusjonsrevolvere
Perkusjonsrevolvere hadde sin glansperiode fra 1830-tallet og frem til slutten av 1860-tallet da enhetspatronen av metall ble tatt i bruk og gjorde ladning av våpen med løst krutt upraktisk og umoderne. 

 

Lading av perkusjonsrevolvere
Ladning av en perkusjonsrevolver foregår i 4 steg: 

  1.  Først heller man riktig mengde svartkrutt opp i hver av kammerene i tønna. 
  2.  Så legger man en kule på toppen av hvert kammer i tur og bruker ladehendelen på revolveren til å skyve kula på plass i tønna slik at kula ligger an mot kruttet. Det er  viktig at det ikke blir noe ledig plass mellom kruttet og kula. 
  3.  Deretter leger man på fett foran kula i tønna. Dette har to hensikter. For det første gjør det at man ikke for overtenning mellom kamrene i tønna når man skyter, og for  det andre så smører det revolveren og holder kruttslammet mykt slik at man kan skyte flere skudd. 
  4.  Til slutt setter man på perkusjonshetter på niplene i bakkant av tønna slik at våpenet er ladd og klart til bruk. 

Norske Officerers Pistolklub (NOP)

Postboks 92 Sentrum

0101 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift