Norske Officerers Pistolklub

NSF

NSF

NSF-Gruppen skyter program underlagt Norges Skytterforbund.
Denne skytingen består av to hoveddeler: De internasjonale baneøvelsene (ISSF) og de nasjonale feltprogrammene. 

Baneøvelsene
Følgende våpen benyttes:

Grovpistol: kal. 7,62-9.65 mm 
Maks vekt 1400 g
Maks løpslengde 152 mm
Maks visirlengde 220 mm
Min. avtreksvekt: 1000 g

Finpistol: Kal. 22 LR
Min avtreksvekt 1000 g
Ellers som grovpistol.

Grov-/Finpistol programmet blir også kalt WM-Programmet består av 30 skudd presisjon og 30 skudd duell fordelt på 5-skudds-serier.

Standardpistolprogrammet består av 4*5 skudd presisjon på 2,5 min.
4*5 skudd på 20s og 4*5 skudd på 10s. Det benyttes finpistol til øvelsen.

Hurtigpistol-programmet består av 4*5 skudd. Tid 10 s, 8 s, og 6 sekunder. Det benyttes grov- og finpistoler.

Alle ovennevnte øvelser skytes på 25 m.

I tillegg har ISSF Fripistol (50m, 60 skudd presisjon) og Luftpistol (10m, 60 skudd presisjon) 

Den første lørdagen i hver måned arrangeres klubbkonkurranse innenfor ISSF. Det skytes WM-Halvmatch d.v.s. 15 skudd presisjon og 15 skudd duell.

Helgen 14. 0g 15. Juni arrangerer klubbene i Samarbeidsutvalget Løvenskiold Open. Det skytes øvelsene Finpistol, Grovpistol, Standardpistol og Hurtigpistol 

NOP arrangerer åpen stevne i Grov- og Finpistol 7. juni.

De nasjonale feltprogram
Dette er en av de store grenene innen NOP. Et feltstevne skal bestå av 10 standplasser. Minst en skal være liggende, en skal være beste hånd, en skal være svakeste hånd og en skal være stående fri. 
Det skytes 6 skudd pr standplass. Skytetiden er mellom 6-15 s.

Det skytes i 4 klasser:
Grov: ISSF-grovpistol
Fin: ISSF-finpistol
Revolver: Revolver etter som tilfredsstiller kravene til ISSF-grovpistol.
Militær: Pistol i kal 9mm-11,25mm med tilnærmet like skjefteplater uten håndstøtte. Ellers som ISSF-grovpistol. Faktorkrav til ammunisjon.

Spesialfelt
Spesialfelt deles inn i revolver og pistol. Det benyttes kortholds våpen. Disse er små og lette. 

Spesialpistol: Maks mål 185*125*35 mm
Maks vekt: 800g
Min avtreksvekt 1360 g

Spesialrevolver: Maks mål 200*150*40 mm
Maks løpslengde: 80 mm
Maks vekt 1000 g
Min avtreksvekt 1360 g

Magnumfelt deles inn i 1 og 2 etter kaliber. 
Magnumfelt 1: Kal. .357 til .40
Magnumfelt 2 Kal. .41-.455

Faktorkrav til ammunisjon.
Innen spesialfeltøvelsene tillates halvprogram med 5 standplasser.

For e-post adresser se Kontakt oss

Norske Officerers Pistolklub (NOP)

Postboks 92 Sentrum

0101 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift