Norske Officerers Pistolklub

Militær

Militær

Militærgruppen er kjernen i NOPs virksomhet. Gruppen skal organisere og administrere skytedisipliner underlagt Forsvaret og gi offiserer mulighet til å vedlikeholde sine skyteferdigheter. 

Hovedvåpenet er Tjenestepistol. Tjenestepistolen følger reglene for ISSF-grovpistol med følgende forskjeller: Kaliberet er minimum 9mm. Våpnet skal til en hver tid være i stand til å skyte standard, mantlet stridsammunisjon. Kun flate uprofilerte skjefter tillates. Bandasjering av skjeftet er forbudt.

Tjenesterevolver kan benyttes. Denne følger reglene for tjenestepistol. Minimums- kaliberet er .38. Fordypninger for fingrene i skjeftes forkant tillates f.o.m. sesongen 2003 da disse leveres standard fra de fleste våpenprodusenter. 

Gruppen gjennomfører to årlige skyting om Forsvarsdepartementets program og Skarpskyttermerket. NOP har avtale med Forsvaret om å arranger disse øvelsene.

På denne måten kan også reservebefal oppnå godkjente prøver årlig og på denne måten kvalifisere seg for Skarpskyttermerket i gull og Forsvarsministerens premie.

Militærgruppen er arrangør av de fleste Torsdagsstevner.

For e-post adresser se Kontakt oss

Norske Officerers Pistolklub (NOP)

Postboks 92 Sentrum

0101 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift